Menighedslejr 2017 / download program

Velkommen på menighedslejr d. 15-17 september 2017

Vi får besøg af Nicklas Lautrup-Meiner, der er prædikant i LM København og ansat som kommunikationsleder i LM Danmark. Nicklas er 35 år, gift med Lilia, og de har Ingeborg på 1½ år. Han kommer i Nordvest kirken i Kbh., som er en LM frimenighed.

Nicklas vil forkynde og undervise om ’Billeder af Jesus i Salmernes Bog’. Kom med på en spændende opdagelsesrejse i Salmernes Bog, hvor Kristus-profetier bliver fundet og undersøgt i lyset af opfyldelsen i Det nye Testamente (NT). Der bliver også peget på, hvilken betydning disse ting har for vores tro og liv i dag i 2017. Nicklas er en dejlig prædikant at lytte til.