VISION OG DNA

VISION
Vores vision er HELE HJERTER. Når menneskers hjerter bliver forenet med Guds hjerte, bliver deres hjerter hele. De finder en fred, som de ikke har kendt før. De er kommet hjem, hvor de altid har hørt til.  
 
Som mennesker, hvis hjerter er blevet helet, kalder Jesus os til at følge ham efter af hele vores hjerte og at elske Gud af hele vores hjerte.  
 
Som Jesu disciple sendes vi ud for at hele andre menneskers hjerter. Dem vi møder i vores hverdag, i kirken om søndagen eller på anden vis.
 
MISSION
I Aalborg Frimenighed er vores mission at hjælpe mennesker til at blive og være helhjertede efterfølgere af Jesus Kristus.
 
DNA
Vores DNA har direkte udspring i vores tro på Jesus Kristus og vores Vision og Mission. Vores DNA fortæller, hvad der er fremtrædende kendetegn og værdier i Aalborg Frimenighed. Det er et pejlemærke, når vi tager beslutninger, og hjælper os med at prioritere, hvad der er vigtigt, så vi når vores mål. Vores DNA er:

  • Discipelskab
  • Tro
  • Vækst
  • Omsorg
  • Frihed
  • Missional

 
INDSATSOMRÅDER
Vores Mission og DNA leder til følgende indsatsområder de kommende år:

  • Kristen oplæring og ledertræning
  • Fællesskaber
  • Hverdagsnær undervisning og forkyndelse

 
Her kan du finde vores folder, hvor du kan du læse mere uddybende om vores VISION, MISSION, DNA og INDSATSOMRÅDER: